StartNyheterHistorikSkivorPressklippPjäserTexterKontakt Backa

Skivor:
Från Flykt till kamp

Lilla Nacksvingsligan FRÅN FLYKT TILL KAMP
LP (Utgiven 1978 Nacksving 031-15)

På den här skivan medverkar inte Nationalteatern som grupp utan har bidragit med låten ”En kugge i systemet” skriven av Anders Melander & framförs av ett specialbildat band med folk från Afzelius Band och Nynningen och med Totta Näslund på sång.

Låten skrevs redan hösten 1974 och var ursprungligen ämnad för pjäsen Speedy Gonzales 2, men kom inte med.

Några ord om plattans tillkomst

"Från flykt till kamp" är en ovanlig platta sett ur Nacksvingperspektiv. För det första är det resultatet av ett samarbete med en permanent existerande organisation på det socialpolitiska området (RFHL). För det andra så är plattan producerad av någon enskild musikgrupp inom Nacksving - kollektivet.

Vi har också medvetet valt att inte göra en samlings LP av det traditionella slaget istället har "Från flykt till kamp" haft en slags produktionsgrupp med folk ur olika band inom Nacksving. Dessa har haft till uppgift samordna arbetsprocessen såväl vad gäller material- förslag som tekniskt och musikaliskt.

Bidrag till plattan har som framgår kommit ifrån flera olika personer både utom och inom Nacksving. Dels är det sådana låtar som funnits sedan tidigare men det är också sådana som är speciellt nyskrivna. Denna produktion har fört med sig många nya erfarenheter. Mest positiva. Vi har inte från början varit låsta av någon förutbestämd uppfattning om hur de enskilda låtarna skulle ta sig ut i färdigt skick. Istället har alla, inte minst kompositörerna, varit öppna för andras förslag till instrumentering och övriga arrangemangssynpunkter liksom det funnits möjlighet att i praktiken pröva olika idéer innan vi ansett oss nöjda med resultaten. Detta har också berott på att vi inte varit pressade av någon fastlagd tidpunkt för utsläpp. När så plattan nu äntligen ligg klar är det ungefär ett år sedan vi startade de första inspelningarna. På det viset kan man kanske tycka att dessa arbetsmetoder tidsmässigt är lite tröga.

Men sett ur ett konstnärligt perspektiv har det samtidigt varit en förutsättning för att innehållet till sist kunnat bli så bra som möjligt.

Göterborg i oktober 1978 Bernt Andersson

Den här skivan är producerad av skivbolaget Nacksving och RFHL (Riksförbundet för hjälp åt läke- medelsmissbrukare) i samarbete. Vi arbetar för att vända flykten till kamp. Kamp mot missbruk, kamp för förändrade levnadsvillkor och kamp mot utstötningens orsaker.

Grundorkestern är ett specialbildat band med folk ur Afzelius Band och Nynningen

Orkester
Bernt Andersson Klaverinstrument/dragspel/munspel/mandolin/div rytminstrument
Bengt Blomgren Elgitarrer/ak. gitarrer
Jimmy Olsson Elbas/ak. bas
Håkan Nyberg Slagverk
Sångare
Björn Afzelius Klasslåt/Missbruk
Lars Aldman Pep talk/Upp till Marie/Billy
Annika Henriksson I förvaring (bonusspår på CDn)
Torsten Näslund En kugge i systemet
Sam Westerberg Jag behöver ingen doktor/Opiets väg

Dessutom medverkar:
Sten Källman, Lars Magnus Larsson, Marianne Lindberg, Berth Lloyd, Hans Mosesson, Hans Nordström

Låtar och upphovsmän
Klasslåt Björn Afzelius
Peptalk Lars Aldman
I förvaring Björn Afzelius
Jag behöver ingen doktor Lars Aldman / Tommy Rander-Trier
Upp till Marie Lars Aldman
Missbruk Björn Afzelius
Billy Lars Aldman
Opiets väg Bertil Goldberg / Peter Wahlqvist
En kugge i systemet Anders Melander / Bernt Andersson / Bengt Blomgren

Skivan är inspelad och mixad på Nacksvings mobila under 1978 av Bengt Blomgren och Tommy Rander.
Assist: Kurt Bunz och Bernt Andersson.