StartNyheterHistorikSkivorPressklippPjäserTexterKontakt Backa

Kontakt

Göteborg, 2021-07-10Medlemmarna

Teaterns kvarvarande medlemmar är förtecknade nedan. Länkarna leder till presentationer på Wikipedia.

Anders Melander Lars Jacob Jakobsson
Anki Rahlskog Maria Grahn
Hans Wicktorsson Pale Olofsson
Håkan Wennberg Peter Wahlqvist
Jussi Larnö Ulf Dageby

Teatersällskapet Nationalteatern

Skådespelarna i Teatersällskapet Nationalteatern har minskat sitt engagemang med åren. Några pjäser spelas inte längre av medlemmarna och det skrivs inte längre några nya pjäser för Nationalteatern.

Det händer dock att Nationalteaterns tidigare pjäser spelas av andra teatersällskap och att sångerna från pjäserna framförs av andra. Allt givetvis efter benäget tillstånd av upphovsmännen av manus, musik och sångtexter. Upphovsrättslagen gäller givetvis som alltid.

Vill man nå teatersällskapet så får man numera vända sig till de enskilda medlemmarna. Att använda sig av text och musik från sångerna kräver att man vänder sig till upphovsmännens legala företrädare.

Nationalboken : den enda sanna skrönan om NationalteaternNationalboken

Lars Jacob Jakobsson och Peter Wahlqvist har gett ut Nationalboken "Den enda sanna skrönan om Nationalteatern".

Läs mer på webbplatsen www.nationalboken.se där boken presenteras. Köplänk finns på webbplatsen men kan även köpas hos Adlibris och Bokus.

Nationalteaterns Rockorkester

Rockorkestern lever sitt eget liv och är ej samma sak som teatersällskapet. Namnet Nationalteaterns Rockorkester har dock använts genom åren då musikerna i bandet till stor var de som spelade på teaterföreställningarna. Bandet har dessutom vid sina spelningar genomgående sångerna från pjäserna. Därtill har några av skådespelarna varit medlemmar i bandet.

Webbplatsen nojet.se/artist/Nationalteaterns-rockorkester/ innehåller information om spelningar och speldatum.

Företagsnamnen Nationalteatern och Nationalteaterns Rockorkester

Hos Bolagsverket är Nationalteatern och Nationalteaterns Rockorkester registrerade som särskilda företagsnamn tillhöriga PROGEK Progressiv Ekonomitjänst Ekonomisk Förening som idag bedriver den verksamhet som tidigare bedrevs av Nationalteatern Ekonomisk Förening, som numera är upplöst.

I ärenden rörande båda företagsnamn kan man skriva till .

Registrerade varumärken

Nationalteatern™ är registrerat varumärke med varumärkesskydd i hela EU.
NationalteaternsRockorkester™ är registrerat varumärke hos PRV i Sverige.
PROGEK Progressiv Ekonomitjänst Ekonomisk Förening
är innehavare av båda varumärkena.

I ärenden rörande båda varumärken kan man skriva till .

Nationalteaterns webbplats

Webbplatsen www.nationalteatern.se innehåller ett omfattande material från teatersällskapets verksamhet. Webbplatsen kommer att fortleva framgent och kommer även att fortsätta att uppdateras.

Synpunkter på innehållet och förslag till ändringar och tillägg tages tacksamt emot av webbansvarig.

Skicka e-post till .