StartNyheterHistorikSkivorPressklippPjäserTexterKontakt Backa

Skivor:
Vi äro tusenden

Musiken från tältföreställningen Vi äro tusenden
LP (Utgiven 1977 Nacksving 031-10).
CD (Utgiven 1993, MNWCD 12R)
DVD (Utgiven 2006)

Detta är tältprojektet:

I Sverige finns Europas största samlade fria musik och teaterrörelse, som politiskt och konstnärligt står utanför den etablerade, borgerliga kulturen.

Hela denna rörelse som vuxit fram de senaste tio åren har med obetydliga undantag nonchalerats. Av såväl etablerade institutioner som statliga eller kommunala myndigheter. Teater och musikrörelsen som sammantaget har den största publiken får i ekonomiska subventioner bara smulorna från den rike mannens bord.

Trots detta växer rörelsen oavbrutet i styrka. Vi har slagit oss fram med hjälp av egna krafter, från de aktiva och publiken.

Det är ur denna rörelse Tältprojektet fötts.

Några av de ledande musikteatergrupperna slog sig samman:
Nationalteatern, Nynningen, Oktober, Tidningsteatern, Narren.
Det handlade alltså om utvalda grupper utvalda av varandra. De hade bakom sig en likartad arbetserfarenhet, en likartad professionell standard och likartad politisk värdegemenskap.

Dessa grupper inbjöd sedan skådespelare och musiker från instutitions- teatrar och andra musikgrupper att medverka. De tog kontakt med textilkonstnärer, snickare, scenografer och andra för att tillsammans diskutera hur man skulle genomföra denna idé.

Den formella starten skedde i seminarie-form på Hindås, en vecka i augusti 1976.

Att göra en kulturpolitisk manifest-ation var bara en av drivkrafterna bakom Tältprojektet.
En annan djupare och viktigare, var den politiska situationen i Sverige. 1950- och 1960-talet innebar i Sverige ett politiskt insomnande. I kalla krigets skugga avstannade den ideologiska debatten. I välfärdssamhällets spår följde likgiltighet för det politiska livet i allmänhet. Och för det socialistiska perspektivet i synnerhet.

1968-70 blev uppvaknandets år.
Det är också under dessa år som de i projektet inblandade grupperna startats. Men uppvaknandet och det pånyttfödda intresset för hur Sverige borde se ut ekonomiskt, politiskt och kulturellt har tyvärr inte satt så djupa spår. Inte minst bland ungdomen kan man se ett påfallande ointresse och ofta rent förakt för de politiska frågorna.

I den situationen ville vi med Tältprojektet blåsa nytt liv i debatten om vår historia. Och om vad arbetarrörelsen blivit, kunde ha blivit och framför allt kan bli.

Tältprojektet är ett socialistiskt teater-projekt. Tältprojektet spelar 82 föreställningar på 31 platser under fyra och en halv månad. Totalt kostar hela apparaten inklusive löner över 4 miljoner kr.

Sånär på småsummor är det ett självfinansierat projekt.

Pengar har kommit genom stödföreställningar, folk som lånat ut 100 eller 200 kronor till vår stödfond, genom de entréavgifter publiken betalar. Utan publikens stöd och det stora och viktiga arbete som gjorts av stödkommittéerna på de olika orter vi spelat hade det inte varit möjligt dra Tältprojektet i land.

Föreställningen handlar alltså om den svenska arbetarklassens historia under 100 år. Eller rättare sagt: föreställningen ger bilder ur denna historia.

Naturligtvis är föreställningen en solidaritetsförklaring till de strävanden som funnits och finns att omvandla Sverige till ett socialistiskt samhälle. Men det är också en kritisk granskning av de orsaker och rörelser som försenat eller förändrat denna utveckling.

Peter Wahlqvist, Nationalteatern, för Tältprojektet. 1977

Tältorkestern
Jimmy Olsson El- och kontrabas.
Bengt Blomgren Gitarrer
Bernt Andersson Polymoog, orgelpiano, dragspel, munspel
Ulf Dageby Akustisk- och elgitarr
Christer Boustedt Altsax
Torsten Eckerman Trumpet
Stig Ekelöf Trombone
Per Mehlin Trummor
Nikke Ström Barytonsax
Henric Holmberg Violin
Jussi Larnö Tenorsax
Olle Westerholm Fiol
Per Eggers Altsax
Bertil Goldberg Mandoliner
Sven Wollter Flygelhorn
Sångare

Lars Aldman, Anki Rahlskog, Berit Persson, Barbro Oborg, Björn Granath, Boel Höjeberg, Eva Remaeus, Ewa Wilhelmsson, Maria Grahn, Marianne Lindberg, Med Reventberg, Ninne Olsson, Sam Westerberg, Sonja Lund, samt Totta Näslund.

Låtar
Träffenbergskadriljen Musik: Ulf Dageby
Arrangörer: Bernt Andersson, Christer Boustedt
Stefan Zetterberg, trumpet
Per Eggers, altsax
Sång om arbetarklassens
uppkomst
Text: Henrik Holmberg
Musik/Arrangör: Christer Boustedt
Christer Boustedt, altsaxsolo
Eva Remeus, sång
Vi väva Text: traditionell
Musik/Arrangör: Ulf Dageby
Bertil Goldberg, mandoliner
Sång: Anki Rahlskog, Med Reventberg, Sonja Lund, Barbro Oborg,
Berit Persson, Maria Grahn, Boel Höjerberg, Ewa Wilhelmsson, Eva Remeus
Texten skriven av textilarbeterskor, hörd av Kata Dahlström, legendarisk
agitator, under hennes resor i landet.
Rättegångsinmarsch Musik: Ulf Dageby
Arrangör: Bernt Andersson
Sven Wolter, flygelhorn
Jussi Larnö, tenorsax
Revolutions operan Text: Ninne Olsson
Musik: Bertil Goldberg
Arrangör: Bernt Andersson
Försångare: Torsten Näslundh
Handelsman: Hans Wiktorsson
Kvinnorna: Maria Grahn, Paula Brandt, Sonja Lund, Boel Höjerberg
Officeren: Peter Wahlqvist
Befolkningen: Bertil Goldberg, Björn Granath, Henrik Holmberg,
Anki Rahlskog, Med Reventberg, Ninne Olsson
Soldaterna: Sam Westerberg, Sven Wolter, Per Eggers, Paul Olofsson
Folket: Alla
Glädje till varje pris
(Kreuger-Göring Tangon)
Text: Bertil Goldberg och Håkan Wennberg
Musik: Bertil Goldberg
Arrangör: Bernt Andersson
Jussi Larnö, tenorsax
Per Eggers, altsax
Henrik Holmberg, violin
Sång: Maria Grahn, Per Melin, Bernt Andersson, Eva Remeus, Per Eggers
Kreuger: Jussi Larnö
Göring: Bertil Goldberg
Slutsnuttsång: Maria Grahn
Aldrig mera krig
Text: Peter Wahlqvist
Musik: Ulf Dageby
Arrangör: Bernt Andersson
Torsten Näslundh, sång
Christer Boustedt, altsaxsolo
Ellen vår Ellen
Musik: Christer Boustedt
Text: Berit Persson
Arrangör: Christer Boustedt
Sång: Med Reventberg, Anki Rahlskog
AK-sången Text: Karlshamns Blåblusengrupp
utom vers 7: Bertil Goldberg
Musik: trad.arr. Bernt Andersson, Bertil Goldberg
Olle Westerholm, fiol
Björn Granath, sång
Vi äro tusenden Text: Peter Wahlqvist
Musik: Ulf Dageby
Arrangör: Bernt Andersson
Jussi Larnö, tenorsax
Bengt Blomgren, gitarrsolo
Torsten Näslundh, sång
Kör: Alla

Inspelad 20/6 - 4/7 1977 i Borlänge (tack K:S:B: och Hagströmsfolket!), Östersund (Parkskolan) och Örnsköldsvik (Gamla Rådhuset).
Mixad i Östersund, Örnsköldsvik, Umeå och Luleå 1 - 10/7. Allt gjort i Nacksvings mobila studio 1977.

Inspelning och mix: Bernt Andersson (musikalisk ledning), Johannes Leyman (teknisk ledning), Tommy Rander (organisation och assist)
Omslagsmålning: Aja Eriksson
Layout: Bröderna Brothers
Foto på skivan: Arthur Olafsen, Björn Rantil, Allan Söderholm