StartNyheterHistorikSkivorPressklippPjäserTexterKontakt Backa

Texter:
Stål

Presentationen på skärmen ger inte placeringen av eventuella ackord rättvisa då tabuleringar och extra mellanslag bara blir ett mellanslag. Vill du istället se originalfilen i separat fönster så klicka här.

 

Stål
(Peter Wahlqvist/Bertil Goldberg)

Stål i varje fartyg
Stål i varje bro
Stål i varje byggnad
världen den ropar efter stål

Från malmfältens gruvor Cm
fraktas malmen hit G7-9
på Malmbanans ändlösa tåg Cm / G7-9

Berget smälts ned Cm
i en väldig ugn G7-9
som sluka tusentals ton Cm / G7-9

Från främmande länder Eb
kommer mäktiga skepp Ab / G7
och tommer sin last av kol Cm / G7-9

Järnet frigörs Eb
från urberg och slagg Ab / G7
järnet förädlas till stål Cm / G7-9

Järnverket dunkar och slamrar Cm / Gm / Cm / A7
en dånande, mullrande Dm / B
sång av metall F
Ekar natt och dag G+

I smältungnens hetta
i svaveltyngd rök
bevakar vi smältans lopp

Nånting går fel
ett misstag som görs
ett ögonblicks vitglödgad död.

I järnverkets skugga
av vårt arbetes slit
lever och dör vår byggd

Det är som ett väsen
vi göder med hat
som måste vara vår vän

Järnverket lever och andas
en glödande flytande
sträng av metall
håller det ännu vid liv

Järnverket ligger för döden
En molande kvävande
kris tar sitt grepp
Så kall är djungelns lag.

Västvärldens stålverk
slår ut varann
i en rytande drakars kamp

Med lager som rostar
och arbetslöshet
drabbar oss denna kris

Om masugnen kallnar
så dör vår byggd
vi får traska mot ingenstans

Men motståndet lever
vi ger aldrig upp
om vi så ska ändra på allt

Järnverket slåss och kämpar
en gryende framtida
strid tar sig form
och håller oss ännu vid liv.